Voeding op deze website

Voeding is zeer belangrijk!

Vanaf nu op deze website: Wat doet voeding met je geestelijke gesteldheid. Wist je dat je darmbacteri├źn oa een grote rol spelen bij depressie en angsten en jouw burn-out?

Klik op het kopje voeding voor meer informatie! Deze informatie wordt elke week bijgewerkt dus zorg dat je deze informatie goed in de gaten houdt!

Home

De Burn-out als veel voorkomende ziekte

Een Burn-out, helaas krijgen steeds meer mensen te maken met deze “volksziekte” in Nederland. De toename hiervan is mede te wijten aan een steeds hectischere en stressvollere samenleving, die zich steeds meer afspeelt in een vierentwintig-uurseconomie, waar we  vaak van alles moeten op verschillende vlakken, (gezin, werk, en privé)  zonder echt te denken aan tijd voor onszelf, voldoende rust, en ontspanning.

Wat is een Burn-out definitie inhoudelijk?

Volgens het handboek De psychologie van arbeid en gezondheid is de  officiële definitie van een Burn-out:

Burn-out is een langdurige, negatieve werkgerelateerde geestesgesteldheid bij normale individuen, die primair wordt gekarakteriseerd door uitputting en vergezeld gaat van spanningsklachten, verminderde persoonlijke effectiviteit, verminderde motivatie, en de ontwikkeling van disfunctionele werkattitudes en –gedragingen. Deze psychologische toestand ontwikkelt zich geleidelijk aan en kan lange tijd voor de betreffende persoon verborgen blijven. Burn-out is het gevolg van een botsing tussen iemands intenties en de realiteit op het werk. De gevoelens van Burn-out versterken zichzelf vaak als gevolg van de inadequate copingsstrategieën die aan het syndroom is gerelateerd.

Een Burn-out kan uiteraard iedereen overkomen en ontstaat dus meestal na een fase van veel stress en langdurige overbelasting, vaak aan werk gerelateerd. Terwijl je lichaam en geest vaker wel dan niet al voldoende signalen heeft afgegeven (zie menu), passen we ons huidige levenswijze vaak pas aan, als het al te laat is, met alle gevolgen van dien.

Cijfers in Nederland

Jaarlijks ervaart 16% van de beroepsbevolking in Nederland burn out klachten en symptomen. De huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit ca. 8,3 miljoen mensen, dit betekent dat circa 1,4 miljoen mensen te maken hebben met burn out gerelateerde klachten. Vooral onder vrouwelijke managers en young professionals neemt het aantal medewerkers dat burn out klachten ervaart toe. In het onderwijs is het percentage werknemers met burn out klachten het hoogst. Maar liefst 1 op de 6 medewerkers heeft ermee te maken. Dit is onder andere toe te schrijven aan de hoge mate van emotionele betrokkenheid dat het werk verlangt en de stress die het werk met zich mee brengt. In de landbouw komen burn out klachten het minste voor, namelijk bij slechts 1 op de 10 werknemers.

Tijdelijke, oproep- en invalkrachten hebben minder vaak burn-outklachten (16%) dan vaste arbeidskrachten (17%). Bij uitzendkrachten is dat nog anders: zij rapporteren vaker burn-outklachten (21%) dan vaste krachten.

Deze website

Op deze website probeer ik niet alleen een duidelijker beeld te geven van wat een Burn-out precies inhoudt,  ook kun je lezen over hoe je de signalen van een Burn-out kunt herkennen, en welke karaktereigenschappen je gevoeliger maken voor een Burn-out. Tevens lees je hier tips over hoe je een Burn-out kunt voorkomen.

Depressie en stress

Naast een Burn-out komt stress en depressie ook wereldwijd veel voor en dan met name in de westerse wereld.  Hoe Burn-out en depressie veel overeenkomsten hebben zijn dit toch twee verschillende aandoeningen. Wat precies het verschil is tussen deze twee kun je eenvoudig vinden in het menu door op Burn-out of depressie te klikken.