Oorzaak van een Depressie

De oorzaak van een depressie is helaas moeilijker te achterhalen dan bijvoorbeeld bij een Burn-out. Een depressie kan opspelen in verschillende stadia in het leven. Vaak spelen er meerdere factoren bij het ontstaan van een depressie. Het blijft moeilijk te achterhalen waarom de ene mens wel, en de ander geen depressie krijgt bij dezelfde omstandigheden. Er zijn ontzettend veel factoren die kunnen meespelen, globaal staan hieronder de belangrijkste factoren:

Lichamelijke factoren depressie:

  • Erfelijkheid, uit onderzoek is gebleken dat dit een rol van betekenis speelt, maar het wil niet zeggen dat iemand die meer erfelijke aanleg heeft, ook een depressie zal krijgen. Ken jij meerdere mensen in de familie die een depressie hebben, of depressief zijn geweest? Grotere kans op aanleg voor de depressie is aanwezig.
  • Lichamelijke ziektes. Bepaalde ziektes, kunnen een depressie bevorderen Je kunt hier denken aan MS, Parkison, Epilepsie of een hersenschudding. Verder zijn er bepaalde infectieziektes, zoals  griep, hepatititis,  of de ziekte van Pfeiffer, die een depressie kunnen bevorderen. Verder kun je denken aan ziektes die de hormoonhuishouding uit balans kan brengen zoals suikerziekte of ziekte aan schildklier of bijnierschors. Ook voedingstekorten kunnnen ook bijdragen aan een depressieve stemming. Het gaat dan onder andere om een tekort aan vitamine B6, B12 of C, en gebrek aan ijzer of zink..
  • Medicatie. Bepaalde medicatie kan een depressie bevorderen, Meestal zijn dit medicijnen die de hormoonhuishouding kunnen verstoren.  Je kunt denken aan medicatie voor parkison, middelen tegen hartziekte, of een hoge bloeddruk.
  • Alcohol en drugs, Overmatig misbruik kan een depressieve stemming veroorzaken en tevens in stand houden en verergeren.

Sociale factoren depressie:

  • Belangrijke gebeurtenissen, je kunt hierbij denken aan een ingrijpende gebeurtenissen in een levensfase, meestal aan verlies gerelateerd, zoals een overlijden, onvrijwillige verhuizing  of de beëindiging van een relatie.
  • Belastende situaties. Situaties die voortdurend stress veroorzaken, zoals een baan met te hoge eisen, geen goede combinatie van werk en privé, of een voortdurende staat van onzekerheid, zoals werkloosheid.

Psyche oorzaken:

  • Je karakter, sommige mensen hebben meer aanleg om een depressie te krijgen doordat ze bepaalde eigenschappen hebben die diep in hun karakter liggen verscholen, zoals bijvoorbeeld een laag zelfbeeld of negatief zelfbeeld, streven naar perfectionisme of onzekerheid. Dit zijn eigenschappen die  dus zowel bij een Burn-out als een depressie gevoelig liggen. Als je door een laag zelfbeeld continue kritisch op jezelf bent en niks goed kan doen, ontstaan er negatieve denkpatronen die een depressie kan bevorderen.
  • Negatieve ervaringen,  Door negatieve ervaringen uit het verleden, zoals bijvoorbeeld een slechte jeugd, misbruik, of mishandeling, of  bijvoorbeeld gepest zijn. Deze kunnen een invloed hebben op het ontwikkelen van een depressieve stemming, ook op latere leeftijd.