Soorten Depressies

Depressies komen voor in verschillende soorten:

De "normale" depressie:

Dit is de meest voorkomende en "gewone" depressie (unipolair), waarbij je een periode langdurig somber en neerslachtig voelt. Dit is de soort waar zeker 800.000 mensen jaarlijks last van hebben, en dat alleen in Nederland! Het is dus net als een burn-out, een groot maatschappelijk probleem,waar ook steeds meer mensen mee te kampen hebben. De depressie is de bekende naam, omdat de meeste mensen het kennen in deze vorm. Wetenschappelijk gezien, spreek je van een unipolaire depressie.

Een depressie kan worden behandeld met cognitieve/psychotherapie en medicatie, Toch kan helaas, de depressie  altijd terugkeren, (maar hoeft dus niet) je spreekt dan van een chronische depressie (zie kopje chronische depressie).

Mensen met een depressie zien vaak geen lichtpunten

De manische depressie stemming

Deze depressie (bipolair) heeft twee gezichten, de ene periode ben je extatisch en zeer actief (manie), en de andere periode, ben je weer zeer neerslachtig en kun/ wil je niks meer (depressie). De ene periode wil je dus van alles en nog wat ondernemen en de  periode, daarna, ben je zeer neerslachtig, en komt niks meer uit je handen.. Deze depressie vorm heeft dan ook een grote invloed op de omgeving, zeker met het omgaan met deze twee uiterste periodes. Gelukkig bestaan er tegenwoordig goede medicijnen om dit beter of zelfs goed onder controle te houden.

Het effect van manische depressiviteit op iemands leven kan groot zijn. De sociale omgeving en de werkomgeving moeten om zien te gaan met iemand die periodiek overdreven actief is of juist helemaal niet. Vaak ook is opname in een psychiatrisch ziekenhuis nodig. (bron depressief.nl)

 

De chronische depressie stemming (dysthyme depressiviteit)

De chronische depressie is de depressie besproken bij de "gewone" depressie, (unipolair) alleen is deze vaak minder heftig en kent minder donkere of heftigere periodes. Als we spreken over een lichte depressie die meer dan twee jaar aanhoudt, spreken we over een chronische depressie stemming. Kenmerkend aan deze depressie zijn de periodes van  langdurige sombere gevoelens, tot periodes waar het eigenlijk goed lijkt te gaan, of tenminste de klachten minimaal aanvoelen.

Dubbele dip.

Als je naast de chronische depressie er ook nog een tijdelijke "normale" depressie, overheen krijgt, spreken we van een dubbele depressie.

Klachten die vaak voorkomen bij chronische depressie naast de klachten die je kunt lezen bij symptomen van een  Depressie:

 • Weinig of veel eten
 • Weinig energie hebben
 • Vermoeid zijn
 • Veel of juist weinig slapen
 • Hopeloosheid
 • Eigen waarde is laag
 • Concentratieproblemen
 • Besluiteloosheid
Ondanks dat de klachten milder zijn dan bij een "normale" depressie, wil het niet zeggen dat mensen hier niet onder lijden. Je hebt langere periodes van (milde) depressiviteit en korte periodes dat je je goed voelt. Hierdoor worden thuis, en werk-situaties moeilijker. Mensen worden vaak als lastig of moeilijk beschouwt die aan een vorm van depressie lijden.

Chronische depressiviteit, gaat niet vanzelf over. Meestal spreek je over korte periodes waar het beter gaat. Chronisch depressieve is vaak lastiger te behandelen dan andere depressies. Het gebruik van medicijnen, bijvoorbeeld antidepressiva leidt vaak wel tot vermindering van de klachten, maar het neemt de depressie niet echt weg.Je zult de beleving van de depressie wel als minder zwaar ervaren. Ook met behulp van psychotherapie kan je leren omgaan met een depressie. Hierdoor kunnen de klachten fiks verminderen!

Postnatale depressie

Dit is een depressie die kan ontstaan na een bevalling van een kindje. Meestal ontstaat dit in een tijdspanne van drie weken tot zes maanden na de bevalling. De verschijnselen zijn hetzelfde als die van de unipolaire depressie. Vooral het niet kunnen genieten van het kind en de depressieve stemming worden als een last ervaren. Ook komt  de postnatale depressie voor bij een miskraam of  abortus. Hiervan heeft ongeveer 10% last.

Naast lichamelijke klachten, ontstaat er veelal ook andere  psychologische klachten. Vaak is er sprake van (extreme) angst  van de moeder om haar eigen kind iets aan te doen. Dit kan ontaarden in zware aanvallen, waarbij de moeder zich niet meer bewust is van wat er met haar gebeurt. Dit kan daadwerkelijk gevaarlijk zijn voor de baby.

Winterdepressie of winterblues?

Dit is een depressieve stemming die voorkomt in de herfst, najaar en het vroege voorjaar. In Nederland kampen zeker 1,2 miljoen mensen met dit probleem. De ergste vorm binnen deze groep is de winterdepressie. Circa 450.000 mensen in Nederland hebben hier last van. In deze periode zijn ze tot bijna tot niets in staat. Iedereen kan een winterdepressie oplopen maar vooral bij vrouwen tussen de 13 en 55 jaar komen ze  gemiddeld vaak voor. Vaak ontstaat de depressie in de herst of het najaar en neemt af in het voorjaar.

Een winterdepressie wordt ook wel ingedeeld in mate van ernst. De ernstige vorm wordt ook wel Seasonal Affective Disorder (SAD) genoemd en is de echte winterdepressie. De lichte variant wordt ook wel Subsyndromal Seasonal Affective Disorder (S-SAD) genoemd en in de Nederlandse taal ook wel winterblues.

De meest voorkomende klachten van de winterdepressie (en winterblues) zijn:

 • somberheid, neerslachtigheid, weinig zin om dingen te ondernemen.
 • neiging zich in zichzelf terug te trekken.
 • veel slapen, soms zelfs meer dan 14 uur per dag
 • vermoeidheid, ondanks eventueel veel slapen
 • prikkelbaarheid
 • veel eten, met name koolhydraatrijk voedsel
 • gewichtstoename
De winterblues is de licht variant  van de winter depressie, en deze mensen zijn niet ziek zoals bij een normale depressie. Wel hebben ze dezelfde klachten die bij een winterdepressie voorkomen, maar vaak veel minder erg. Somberheid en depressieve gevoelens zijn niet of nauwelijks aanwezig.
 
Winterdepressie
 
De oorzaak van een winterdepressie is nog niet echt duidelijk, maar wat wel zeer waarschijnlijk is dat het donkere weer buiten en het daarmee gepaard gaande dag- en nachtritme verstoord wordt. Omdat het buiten steeds vroeger donker wordt,  s'ochtends donker is en de sterkte van de zon afneemt. Daarnaast is het duidelijk dat bepaalde stoffen in de hersenen een belangrijke rol spelen. Een van die stoffen is Melatonine. Deze stof maakt je pijnappelklier in je hersens aan en geeft aan wanneer je moet gaan slapen. Als het steeds vroeger donker wordt heb je ook steeds meer behoefte aan die slaap.