Oorzaken van Stress

Oorzaken van stress

Oorzaken van stress, kunnen net zoals bij een burn-out, verdeeld worden in zowel interne, als externe omstandigheden. De externe omstandigheden  zijn eisen oorzaken die buiten jezelf om, plaatsvinden. De omstandigheden zijn zeer verschillend, je kunt deze oorzaken globaal indelen in:

 • Alledaagse stress-situaties
 • Chronische stress situaties
 • Ingrijpende gebeurtenissen.

De bovenstaande situaties, kunnen zowel in werk als privé voorkomen en met elkaar vermengd worden, of elkaar versterken. Als er privé iets niet goed gaat kan dit zijn weerslag hebben op het werk en vica versa. Het spreekt voor zich dat een ingrijpende gebeurtenis, zoals een sterfgeval of ziekte binnen de familie deze ook weer haar weergave heeft op iemand zijn stressniveau.

Zoals we verder hebben gezien bij het kopje burn-out oorzaken/eigenschappen kun je deze verder onderscheiden in  persoonlijke eigenschappen (intern) en extern (buiten jou om) en hoe jij als persoon omgaat met bepaalde situaties, op het werk of in privéleven. Nogmaals, iedereen gaat anders om met stress en de situatie.. De ene persoon heeft lol in het organiseren van een bedrijfsuitje, terwijl een ander gelijk in de stress vliegt.  Hoe jij dus tegen een bepaalde situatie aankijkt en hiermee omgaat, bepaalt je draagkracht. Hieronder staan factoren die je gevoeliger kunnen maken voor stress, zowel intern (jij als mens) als extern (sitiuaties buiten jou om).

Interne factoren stress

 • Perfectionisme
 • Veel van zichzelf eisen en altijd 100% onverwaardelijke inzet
 • Prestatiegericht
 • Moeilijk steun kunnen vragen aan mensen
 • Jezelf slecht kunnen uiten
 • Geen grenzen kunnen aangeven, moeilijk nee kunnen zeggen
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Graag controle willen houden, moeilijk iets uit handen kunnnen geven.
 • Laag zelfbeeld
 • Privé of werk moeilijk kunnen loslaten/scheiden
 • Streven naar waardering van andere mensen
 
Dit zijn zomaar wat persoonlijke (intern) eigenschappen die je extra gevoelig kunnen maken voor stress.
Zoals gezegd spelen externe eigenschappen, buiten jou om, ook een grote rol:
 
Externe factoren stress
 • Overbelasting of onderbelasting van werk
 • Conflictsituatie op het werk of privé
 • Weinig controle op het werk, gevoel van geen beslissingen te kunnen nemen.
 • Overbelasting combinatie van het werk en gezin
 • Ingrijpende gebeurtenis
 • Alledaagse stress door een (te) volle agenda
 • Sociale druk van willen blijven meedoen
 • Financiële problemen
 • Problemen binnen het gezin
 • Reorganisatie of fusie binnen het werk