Oorzaken Burn-out

Een Burn-out kan zoals eerder gezegd, iedereen overkomen. Hoe gevoelig je bent voor een Burn-out wordt onder andere door je karakter en genetische/biologische eigenschappen bepaald.

Een Burn-out is volgens de site van arbo-advies.nl:  Een langdurige emotioneel overbelasting die zit in te langdurig, te moeilijk of te zwaar werk. Mensen die vaak maar door blijven gaan, en moeilijk grenzen stellen vormen vaak een extra risico.

Toch zijn er meerdere factoren die van belang zijn bij het ontwikkelen van een Burn-out. Er wordt ook wel eens gezegd dat een gevoelsmens eerder risico loopt op een Burn-out, omdat deze gevoeliger is voor kritiek en gebrek aan eigenwaarde heeft. Dit zijn dan weer de psyche factoren van een mens. Je kunt de oorzaken ook wel onderverdelen in zowel interne als externe factoren, die je hieronder kunt vinden.

Intern (jij als persoon)

 • Ondergewaardeerd voelen
 • Maar door blijven gaan, geen grens hebben
 • Moeite met zichzelf te uiten
 • Gebrek aan eigenwaarde of zelfvertrouwen
 • Te hoge verwachtingen van het werk of juist een te lage
 • Te weinig invloed op het werk hebben voor je gevoel
 • Niet goed kunnen plannen
 • Niet goed kunnen relativeren
 • Geen steun krijgen van thuisfront, of werk

Extern (omgeving)

 • Werkdruk ligt bij het bedrijf te hoog
 • Mate van vrijheid en beslissingen nemen
 • Collegiale waardering zoals steun en feedback ontbreken
 • Scheiding of sterfgeval, een crisissituatie, iets in het thuisfront
 • Reorganisatie of fusie etc.
 • Onduidelijke verwachtingen
 • Waardenconflict
 • Bureaucratie
 • Financiële problemen of pesten op het werk