Eigenschappen persoon Burn-out

Zoals je kunt lezen onder het "kopje" oorzaken van een Burn-out, is de gevoeligheid die ligt besloten in een Burn-out, onder andere afhankelijk van hoe jij in je vel zit. Anders gezegd, hoe gevoelig ben jij voor stress/spanning? Dit wordt namelijk mede bepaald, zoals je nu misschien weet, door jouw karakter en genetische eigenschappen. Het spreekt voor zich dat de ene persoon makkelijker met stressvolle situaties omgaat dan een ander. Toch zijn bepaalde karaktereigenschappen die verweven zitten in de mens die het vaak extra gevoelig maken om Burn-out klachten te krijgen.

Enkele eigenschappen die een Burn-out kunnen triggeren zijn:

  • Vaak ja zeggen tegen extra werk
  • Alles zo goed mogelijk willen doen/perfectionisme
  • Altijd klaar staan voor anderen
  • Plichtsgetrouw zijn
  • Weinig werk uit handen kunnen geven

    Gemotiveerd en plichtsgetrouw

  • Weinig ruimte voor andere zaken dan het werk.
  • Ambitieus zijn bereid hiervoor een ""extra" stap te doen.
Karakter Eigenschappen

Mensen met Burn-out zijn dus vaak erg gemotiveerde en harde werkers die snel de neiging hebben langer door te werken. Ze zitten niet gauw en niet graag bij de pakken neer. Ze erkennen niet graag "zwaktes" bij zichzelf. Liever werken ze nog harder, niet zeuren, maar doorgaan.

Ze mogen van zichzelf geen fouten maken, noemen zichzelf graag perfectionist. Ze zijn doorgaans nogal eenzijdig bezig, maken weinig tijd voor hobby, sport en sociale contacten (“mijn werk is mijn hobby”). Door zo´n werkwijze gedurende een lange periode, vaak jarenlang, kunnen gemakkelijk Burn-out  klachten ontstaan. Mensen geven vaak aan dat ze van het ene op het ander moment door hun vitale reserves heen zijn. Men knapt af, soms bijna letterlijk.